Severní kámen - potrvzení registrace

Rekapitulace zadaných údajů:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Datum narození:
Email:
Telefon:
Tričko:
Velikost:
Platbu proveďte na účet: 78-5296320267/0100
Variabilní symbol:
   

Poznamenejte si platební údaje!